Jeżeli nie wiesz gdzie odbędzie się najbliższa zbiórka/biwak/spotkanie drużyny… spróbuj skorzystać z mapy. Miejsce 99% naszych spotkań oznaczają niebieskie wskaźniki. Klikając we wskaźnik powinna się wyświetlić informacja o konkretnym miejscu (jego nazwa, opis).