Rozkaz L4/2015

WPIS POCZYNIŁ: Redaktor Pestka | DATA: 14 Czerwiec 2015 | Liczba Komentarzy do tego wpisu: ZERO :(

Las Radziejewski  14.06.2015

ZHP Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska
im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz L4/2015
Druhny i Druhowie

Rozpoczynamy ostatni dzień rajdowy. Poza podsumowaniem rywalizacji i nagrodzeniem zwycięzców przyjdzie również czas na liwidację obozowisk. Proszę patrolowych o dopilnowanie, aby pozostawić teren w czystości.

Plan dnia
przed południem 
– msza święta
– apel kończący rajd
– likwidacja miejsc biwakowych

Czuwaj
pwd Mariusz Gmurek HR