Harcerski Przegląd Piosenki „Struna”

 

 

ORGANIZATORZY:

 • 77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego (główny organizator)
 • Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Agawa” (współorganizator)

CEL PRZEGLĄDU:

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży piosenki harcerskiej i turystycznej.
 • Integracja środowisk harcerskich na płaszczyźnie muzycznej.
 • Stwarzanie możliwość pokazania się  przed szerszą publicznością.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i  muzycznych.
 • Wykształcenie u dzieci i młodzieży otwartości i chęci działania.

 

Harcerski Przegląd Piosenki „Struna” Harcerski Przegląd Piosenki „Struna” Harcerski Przegląd Piosenki „Struna” Harcerski Przegląd Piosenki „Struna”

 

MIEJSCE I TERMIN:

 • Żyrardów, Klub osiedlowy „Koliber”, adres: Żyrardów, ul Filipa de Girarda  12
 • Przesłuchania odbędą się dnia 26 listopada 2016 r. (sobota) od godziny 10:00
 • Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 26 listopada 2016 r.  po przesłuchaniu wszystkich uczestników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przegląd ma formę otwartą i skierowany jest do amatorów wykonujących piosenki harcerskie i turystyczne.
 2. Każda drużyna może zgłosić do przeglądu maksymalnie jednego solistę i jeden zespół.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres mailowy organizatora: struna@77mdh.pl wypełnionej karty zgłoszeniowej.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:

5. Przyjmowanie zgłoszeń nastąpi w dniach 5 – 15 listopada 2016 r.
6. Zgłoszenie uważane jest za przyjęte, jeżeli zgłaszający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w ciągu 72 godzin od momentu jego przesłania.

7. Wymogi techniczne:

 • Uczestnicy zakwalifikowani do przeglądu wykonują na scenie dwa utwory
 • Utwory muszą być wykonane w języku polskim
 • Podczas przeglądu nie dopuszcza się korzystania z podkładów muzycznych (półplaybacków).

8. Kolejność występu solistów i zespołów zostanie ustalona do dnia 22  listopada 2016 r. i wystawiona do publicznej wiadomości na stronie internetowej przeglądu  www.struna.77mdh.pl  oraz będzie dostępna w dniu konkursu w biurze festiwalowym.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia wykonawcy do udziału w przeglądzie ze względów merytorycznych jak i technicznych.

 

JURY:

Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury. Jury szczególną uwagę zwraca na autorskie utwory prezentowane przez uczestników. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.struna.77mdh.pl w terminie do 25 listopada  2016 r.

 

NAGRODY:

 • Dla laureatów i wyróżnionych organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe.
 • Przewidziane są również dyplomy uczestnictwa dla wszystkich biorących udział w przeglądzie.

 

UWAGI  KOŃCOWE:

 • Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia.
 • Wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować na adres: struna@77mdh.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 • Każda występująca w przeglądzie grupa posiada pełnoletniego opiekuna.
 • Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Organizatorowi na: nagranie, odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie utworów prezentowanych w czasie przeglądu.

 

KONTAKT:

 • phm Anna Rzeczkowska nr tel 608-349-167 |  pwd Marcin Gmurek nr tel. 605-527-207
 • W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na adres : struna@77mdh.pl

 

REGULAMIN PDF   |   KARTA ZGŁOSZENIOWA