11 listopad – Święto Niepodległosci

Wpis poczynił: Redaktor Wallson | 11 listopada 2015
Święto Niepodległości

W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co ostatecznie doprowadziło do trzech rozbiorów Polski i wymazania naszego kraju z map Europy.  Ostatni trzeci rozbiór nastąpił w roku 1795 i od tego momentu przez 123 lata Polacy znajdowali się pod zaborami.  Aż do 1918 roku nie posiadaliśmy własnego państwa, zdani na łaskę i niełaskę trzech zaborców: Prus, Rosji i Austro-Węgier. W 1914 roku doszło do wybuchu Pierwszej  [ Więcej ]