Rozkaz Specjalny L3/2015

Wpis poczynił: Redaktor Ossa | 22 listopada 2015
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska - Rozkaz

Budy Stare 22.11.15 Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu 77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego   Rozkaz Specjalny L3/2015 Druhny i Druhowie  Są takie momenty w życiu człowieka , które pamięta się przez całe życie. Dla druhny i druha z naszej drużyny ta listopadowa noc będzie właśnie takim momentem. Dostąpią oni zaszczytu złożenia przyrzeczenia harcerskiego i otrzymania najważniejszej odznaki harcerskiej wzorowanej na najwyższym odznaczeniu wojskowym orderze – Virtuti  [ Więcej ]