Rozkaz L10/2015

Szklana Huta 05.08.2015

Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz L10/2015

Druhny i Druhowie !

Z przykrością stwierdzam, że minęła już połowa obozu. Już teraz widzę w was, ogromną zmianę zarówno jeśli chodzi o umiejętności harcerskie jak i wydolność fizyczną. Cieszy mnie również fakt , że większości z was coraz więcej się chce pracować nad sobą i swoją harcerskością. Biorąc pod uwagę to, że jutro zaplanowany jest bieg zaliczeniowy na stopnie , polecam szybko ogarniać się z niezbędnymi do stopnia sprawnościami.

1.Stopnie , sprawności odznaki specjalistyczne.
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawności :
* harcownik – dh. ochotniczce Zuzannie Śliwie
* wartownik – dh. ochotniczce Zuzannie Śliwie
* higienist(ka)a – dh. Julii Nojek , dh. Mai Jendraszek , dh. Zosi Kurek , dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Beniaminowi Okońskiemu
** terenoznawca – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
* ognik – dh. Katarzynie Wilk , dh. Weronice Gmurek
* obserwator – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu
* sobieradek obozowy – dh. Mateuszowi Gorożankin 

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próby na sprawności
* obserwator – dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Janowi Hass
* ognik – dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Janowi Hass
* higienista – dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Janowi Hass
* sobieradek obozowy – dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Janowi Hass
* łazik – dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Janowi Hass
* wartownik – dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Maciejowi Lubaczewskiemu 

2.Służba.
Służbę w dniu dzisiejszym pełni Zastęp IV Wilki. Zastępowy służbowy dh. Cyprian Kubański.

3.Plan dnia.
przed południem – kąpiel i plażowanie , zawody sportowe na plaży
po południu – gra terenowa – INO z mapą
wieczorem – zawody w paintball , ognisko obrzędowe

 

Czuwaj !
Mariusz Gmurek HR