Rozkaz L11/2015

Szklana Huta 6.08.2015

Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz L11/2015

Druhny i Druhowie!

Dziś wielki dzień w naszym obozowym życiu. Po obiedzie odbędzie się bieg zaliczeniowy na stopnie harcerskie. Będą w nim uczestniczyli wszyscy , którzy zaliczyli podstawowe sprawności , lub mają duże szanse w niedalekiej przyszłości je zaliczyć. Dla pozostałych będzie to bieg turystyczno – szkoleniowy. Wszystkim życzę powodzenia.

 

1.Stopnie , sprawności odznaki specjalistyczne.
 Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawności:

* higienista – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Karolowi Gwieździe
*** mistrz ognisk – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
** uczynna – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
* betlejemskie światełko pokoju – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
* obserwator – dh. Julii Nojek , dh. Beniaminowi Okońskiemu , dh. Mai Jendraszek

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próby na sprawności:
* łazik – dh. Walikowi Sargsyan
* obserwator – dh. Walikowi Sargsyan
* wartownik – dh. Oskarowi Obłąkowskiemu                                                     

2.Służba.
Służbę w dniu dzisiejszym pełni Zastęp I Lisy. Zastępowy służbowy dh. ochotniczka Beata Śliwa.

3.Plan dnia.
przed południem – kąpiel i plażowanie
po południu – bieg zaliczeniowy na stopnie
wieczorem – zajęcia strzeleckie , ognisko obrzędowe

 

Czuwaj!
pwd. Mariusz Gmurek HR