Rozkaz L9/2015

Szklana Huta 4.08.2015

Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz L9/2015
Druhny i Druhowie !

 

Dzisiaj będzie kolejna szansa na pogłębienie swojej wiedzy harcerskiej i pracę nad technikami harcerskimi. Większość z Was ma pootwierane próby na sprawności harcerskie i dziś znajdzie się czas na ich realizację. Na pewno nie zabraknie również miejsca na relaks i treningi biegowe.

1.Stopnie , sprawności odznaki specjalistyczne:

Na wniosek Rady Drużyny przyznaję barwy 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego druhom:  dh. Szymonowi Gmurkowi , dh. Dawidowi Woźniakowi

Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawności :
* sobieradek – dh. Beniaminowi Okońskiemu , dh. Zosi Kurek , dh. Julii Nojek , dh. Mai Jendraszek
* obserwator – dh. Weronice Gmurek , dh. Igorowi Sobczakowi , dh. Cyprianowi Kubańskiemu , dh. Szymonowi Przybyszowi , dh. Zosi Kurek                                                                                                   * higienist(ka)a – dh. Katarzynie Wilk , dh. Igorowi Sobczakowi
* wartownik – dh. Weronice Gmurek , dh. ochotniczce Zuzannie Śliwie
** lilia i koniczyna – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
** tramp – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
* ognik – dh. Karolowi Gwieździe

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próby na sprawności :
* higienstka – dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Karolowi Gwieździe
* ognik – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Karolowi Gwieździe
* sobieradek – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu
* łazik – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu
* obserwator – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Karolowi Gwieździe

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień młodzik druhom :
– dh. Igorowi Sobczakowi , dh. Szymonowi Przybyszowi

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień ochotniczka druhnie Weronice Gmurek.

 

2. Służba:
Służbę w dniu dzisiejszym pełni Zastęp III Żbiki. Zastępowy służbowy – dh. Szymon Szulborski

 

3. Plan dnia:
przed południem – bieg patrolowy
po południu – kąpiel i plażowanie , zawody sportowe na plaży
wieczorem – rozgrywki w paintball, ognisko obrzędowe                            

 

Czuwaj !
pwd. Mariusz Gmurek HR