Życzenia z Kiełpin

Wpis poczynił: Redaktor Wallson | 23 grudnia 2010
77 Mazowiecka Druzyna Harcerska - Kiełpiny

Kiedy za oknem sypie śnieg a mróz  maluje na oknach bajeczne wzory pamięcią wracamy do naszych wakacyjnych przygód, aby choć na chwilę ogrzać się ich wspomnieniem. Nie sposób nie wspomnieć naszych ostatnich obozów na ziemi kiełpińskiej, jak również wspaniałego gospodarza, który gości nas od dwóch lat. Chodzi oczywiście o proboszcza Parafii Św. Wawrzyńca w Kiełpinach, Ks. Kanonika Henryka Rycherta. Właśnie napłynęły życzenia dla naszej drużyny od Księdza Henryka… Szczęść Boże,  [ Więcej ]