Rozkaz L11/2010

Kiełpiny 21.08.2010


Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka DH im. Zawiszy Czarnego


 

Rozkaz L11/2010

 

Druhowie!

Dzisiejszy dzień jest praktycznie ostatnim dniem pracy w naszym obozie. W dniu jutrzejszym czeka nas tylko składanie namiotów i likwidacja urządzeń obozowych, udział w mszy oraz dokładne mycie i kąpiel. Ponieważ jest to ostatni moment i okazja do wykazania się, zachęcam do realizacji sprawności i zdobywania punktów dla zastępów. Cały czas jest prowadzona punktacja która ma na celu wyłonienie najlepiej pracującego zastępu, najlepiej wyćwiczonego harcersko.


1.1 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję stopień Młodzika druhom: Grajkowi, Stegienko, Majkowi, Tkaczykowi.

1.2 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność * „Sobieradka obozowego” druhowi Żmijewskiemu.

2. Służba
Służbę w dniu dzisiejszym pełni Zastęp V „Niedźwiedzie” – Zastępowy służbowy dh.Żmijewski

3. Plan Dnia

– Do południa: Realizacja sprawności, kąpiel, plażowanie, gra w siatkę (jeżeli będą chętni).
– Po południu: Bieg na orientację, kąpiel, plażowanie, gra w piłkę nożną (jeżeli będą chętni).
– Wieczorem: Ognisko podsumowujące obóz.


Czuwaj!
phm. Robert Komoń