Rozkaz L12/2010

Kiełpiny 22.08.2010


Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka DH im. Zawiszy CzarnegoRozkaz L12/2010


Druhowie!

W sposób wyjątkowo szybki i niestety nieodwracalny obóz obiegł końca.  Udało się po raz kolejny przygotować i poprowadzić obóz 77MDH, zdobyliście kolejne sprawności a nawet stopnie. Jeszcze raz gratuluję zdobycia Marianowi Trzech Piór, a czterem druhom zaliczenia stopnia Młodzika. Oczywiście jako Drużynowy 77MDH jestem bardzo szczęśliwy, że do grona harcerzy dołączył Misiek. Zdaję sobie sprawę, że wymagania naszej drużyny znacznie wykraczają poza wymagania innych drużyn, ale dzięki temu mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że stanowimy doborową grupę harcerską, a Was stać na to, żeby być dumnym z przynależności do 77MDH.  Przy okazji chciałbym wszystkim podziękować i pogratulować postawy, bo praktycznie wszyscy dokonali znaczącego postępu w harcerskich umiejętnościach. Od września zaczynamy kolejny rok pracy i mam nadzieję, że w doskonałych humorach spotkamy się na pierwszej zbiórce w kolejnym harcerskim roku.

 

1.1 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję Stopień Ćwika druhom: Radzkiemu Łukaszowi i Wójcickiemu Mariuszowi

1.2 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność ** „Pływak” druhowi Rylskiemu.

1.3 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność * „Ognik” druhom: Tkaczykowi, Szumskiemu, Grajkowi, Żmijewskiemu, Kuralowi, Grzybowskiemu, Stegience, Soboniowi, Rylskiemu, Połaneckiemu.

1.4 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność * „Łazik” druhom: Tkaczykowi, Kuralowi, Żmijewskiemu, Rylskiemu ,Stegience, Majkowi, Soboniowi.

1.5 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność * „Harcownik” druhom: Tkaczykowi, Szumskiemu, Żmijewskiemu, Rylskiemu, Kuralowi, Majkowi, Grajkowi, Stegience, Soboniowi, Guzikowi.

1.6 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność * „Goniec” druhom: Tkaczykowi, Kuralowi, Guzikowi, Stegience.

1.7 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność * „Mówię i Migam” druhowi Połaneckiemu.

1.8 Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność ** „Wartownik” druhowi Stegience.


2. Rywalizacja Zastępów
Podsumowując obozową rywalizację zastępów informuję, że z liczbą 70pkt zwyciężył Zastęp IV „Wilki” , tuż za nimi był Zastęp V „Niedźwiedzie” z łączną liczbą 68pkt. Zastęp III „Żbiki” zdobył 49pkt.


Czuwaj!
phm. Robert Komoń