Rozkaz L14/2015

Szklana Huta 09.08.2015

Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego

                                                                       

Rozkaz L14/2015
Druhny i Druhowie !

Nasz obóz – edycja 2015 przechodzi do historii. Udało nam się zrealizować większość założonych zadań. Widzę znaczną różnicę w waszym ogarnięciu , wiedzy harcerskiej i kondycji fizycznej. Spróbujcie sprawić ,aby nabyte umiejętności wykorzystywać podczas całego roku harcerskiego , oraz w życiu osobistym. Przystąpcie we wrześniu do pracy ze zdwojoną siłą , aby jeszcze wzmocnić swoje zastępy. Życzę Wam serdecznie udanej końcówki wakacji.

 

1.Stopnie, sprawności odznaki specjalistyczne.

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próby na sprawności:

* ognik – dh. Szymonowi Gmurkowi , dh. Kacprowi Wilk
* harcownik – dh. Kacprowi Wilk
* sobieradek obozowy – dh. Kacprowi Wilk
* higienista – dh. Kacprowi Wilk
* obserwator – dh. Kacprowi Wilk
* pływak – dh. Kacprowi Wilk
* BP – dh. Zuzannie Śliwie
** tramp – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh . Igorowi Sobczakowi , dh. Karolowi Gwieździe , dh. Weronice Gmurek , dh. Katarzynie Wilk                                           ** technik obozowy – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Weronice Gmurek , dh. Igorowi Sobczakowi , dh. Karolowi Gwieździe , dh. Katarzynie Wilk                       ** sanitariusz  – dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Weronice Gmurek , dh. Igorowi Sobczakowi , dh. Karolowi Gwieździe , dh. Katarzynie Wilk                                 ** terenoznawca – dh. Weronice Gmurek , dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Igorowi Sobczakowi , dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Katarzynie Wilk , dh. Karolowi Gwieździe                                                              ** strażnik ognia – dh. Weronice Gmurek , dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Katarzynie Wilk , dh. Karolowi Gwieździe , dh. Igorowi Sobczakowi 

Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawności:

*** dowódca warty – dh. och. Beacie Śliwie
*** zwiadowca – dh. och. Beacie Śliwie
* sobieradek obozowy – dh. Szymonowi Przybyszowi
* ognik – dh. Mai Jendraszek , dh. Mateuszowi Gorożankin , dh. Maciejowi Lubaczewskiemu
* łazik – dh. Julii Nojek
* igiełka – dh. Julii Nojek
* higienista – dh. Szymonowi Przybyszowi                              

Na wniosek Rady Drużyny przyznaję stopnie:

tropicielka – dh. och. Beacie Śliwie , dh. och. Zuzannie Śliwie
ochotniczka – dh. Julii Nojek , dh. Weronice Gmurek , dh. Mai Jendraszek , dh. Zofii Kurek , dh. Katarzynie Wilk                                                                                                                                                       młodzik – dh. Szymonowi Szulborskiemu , dh. Beniaminowi Okońskiemu , dh. Maciejowi Lubaczewskiemu , dh. Karolowi Gwieździe , dh. Szymonowi Przybyszowi Jednocześnie zobowiązuję : dh. Maję Jendraszek , dh. Macieja Lubaczewskiego i dh. Szymona Przybysza do zaliczenia brakującej sprawności w terminie do 30 września 2015.

 

2. Plan dnia.

przed południem- likwidacja obozu , apel kończący obóz
po południu – powrót do domu 

 

 

Czuwaj!
pwd. Mariusz Gmurek HR