Rozkaz L17/2015

Stare Budy, 22.11.2015

ZHP Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska
im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz L17/2015
Druhny i Druhowie

I znów pora wracać do domu po wspólnym pobycie byłej szkole podstawowej w Budach Starych. Przed nami okres przedświąteczny ze zbiórkami organizowanymi przez poszczególne zastępy. Postarajcie się włożyć w ich przygotowanie jak najwięcej pracy, aby były one ciekawe dla pozostałych członków drużyny. Pamiętajcie również, że musimy się przygotować do koncertu wigilijnego. Jeszcze raz chciałbym pogratulować Wilkowi i Pandzie zdobycia szczytu harcerskich ideałów.

 1. Mianowania
  Na wniosek Rady Drużyny mianuję zastępowym zastępu V „Niedźwiedzie”
  – dh młodzika Szymona Przybysza
 2. Stopnie, sprawności, odznaki specjalistyczne
  Na wniosek Rady Drużyny przyznaję * sprawność ognik dh Cyprianowi Kubańskiemu
  Na wniosek Rady Drużyny otwieram dh Cyprianowi Kubańskiemu próby na sprawności:
  ** sanitariuszka, ** strażnik ognia, ** terenoznawca, ** tramp.
  Na wniosek Rady Drużyny przyznaję * sprawność tancerka
  dh ochotniczce Weronice Gmurek, dh ochotniczce Katarzynie Wilk,
  ** reporter – dh ochotniczce Mai Jendraszek
 3. Plan dnia
  przed południem
  – INO
  – sprzątanie szkoły
  po południu
  – powrót do domu

Czuwaj
pwd Mariusz Gmurek HR