Rozkaz L17/2015

Stare Budy 22.11.2015

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka DH im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz L17/2015
Druhny i Druhowie !

I znów pora wracać do domu po wspólnym pobycie w byłej szkole podstawowej w Budach Starych. Przed nami okres przedświąteczny ze zbiórkami organizowanymi przez poszczególne zastępy. Postarajcie się włożyć w ich przygotowanie jak najwięcej pracy , aby były one ciekawe dla pozostałych członków drużyny. Pamiętajcie też ,że musimy przygotować się do koncertu wigilijnego. Jeszcze raz chciałbym serdecznie pogratulować Wilkowi i Pandzie zdobycia szczytu harcerskich ideałów.

 

 1. Mianowania
Na wniosek Rady Drużyny mianuję zastępowym zastępu V ,, Niedźwiedzie ” – dh młodzika Szymona Przybysza.

2. Stopnie ,sprawności odznaki specjalistyczne
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawności: * ognik dh. Cyprianowi Kubańskiemu.
Na wniosek Rady Drużyny otwieram dh. Cyprianowi Kubańskiemu próby na sprawności :    ** sanitariusz , ** strażnik ognia , ** terenoznawca , ** tramp.
Na wniosek Rady Drużyny przyznaję * sprawności tancerka: dh. ochotniczce Weronice Gmurek oraz dh. ochotniczce Katarzynie Wilk, ** reporter dh. ochotniczce Mai Jendraszek 

3. Plan dnia

  • przed południem: INO, sprzątanie szkoły
  • po południu: powrót do domu

 

Czuwaj !
pwd. Mariusz Gmurek HR