Rozkaz L5/2012

Okartowo 13.08.2012

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka DH im. Zawiszy Czarnego  

 

 

Rozkaz L5/2012
Druhny i Druhowie 

Kolejny dzień obozu przywitał nas słoneczną, acz niezbyt ciepła pogodą. Myślę że poza szkoleniem się w kolejnych technikach harcerskich uda nam się znaleźć czas na kąpiel i plażowanie w jeziorze Tyrkło. Cieszę się że udało nam się dość sprawnie zbudować nasz obóz, a doświadczenie nabyte podczas pracy zaowocują przyszłości. Chciałabym, abyście pomyśleli o kolejnych sprawnościach i sprawnościach. Obóz jest idealnym, a może i jedynym miejscem do poruszania swoich umiejętności i zdobywania sprawności. Przypominam, że zdobycie sprawności, a następnie młodzika/ochotniczki jest niezbędne do możliwości złożenia przyrzeczenia i otrzymania krzyża.

1. Na wniosek Rady Drużyny przyznaję stopień Harcerz Orlego – dh. Krzysztofowi Stefańskiemu.             

2. Na wniosek Rany Drużyny przyznaję barwy 77MDH:

  • dh. Jakubowi Strzemiecznemu
  • dh. Zuzannie Śliwie
  • dh. Beacie Śliwie
  • dh. Weronice Gmurek 

3. Służba
Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp V Niedźwiedzie.

4. Plan dnia

  • przed południem – szkolenie z musztry, kąpiel i plażowanie (jeśli pogoda pozwoli)
  • po południu – bieg na orientację, kąpiel i plażowanie (jeśli pogoda pozwoli)
  • wieczorem –  nieplanowany alarm mundurowy, ognisko drużyny    

 

                                                                                                                                                                    CZUWAJ!
pwd. Mariusz Gmurek HO