Rozkaz L6/2010

Kiełpiny 16.08.2010

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka DH im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz L6/2010

 

Druhowie!

Naturalną drogą harcerza jest zdobywanie sprawności kolejnych ich kategorii by dzięki temu zdobywać kolejne stopnie harcerskie. Już pierwszy stopień Młodzika umożliwia złożenie przyrzeczenia, ale to zależy od postawy każdego harcerza. Tak więc osiągnięcie najwyższego harcerskiego odznaczenia jest wypadkową dwóch elementów – wiedzy i sprawności harcerskiej, metodyki: terenoznawstwa, samarytanki, pionierki, historii i innych oraz postawy harcerskiej i zaangażowania w pracę zastępu i całej drużyny. Dziś będziecie mieli okazję zdobywać te pierwsze umiejętności a sądzę, że po kolejnych zbiórkach, biwakach, zlotach, rajdach i obozach wyrobicie w sobie również harcerskiego ducha.

 

1. Stopnie, sprawności, odznaczenia

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Ćwika dh. Wójcickiemu i dh. Radzkiemu.

 

2. Stopnie, sprawności, odznaczenia

Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na sprawność mistrzowską 3 Pióra dh. Wójcickiemu i dh. Radzkiemu.

 

3. Służby

Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp III Żbiki. Zastępowy służbowy dh. Soboń.

 

4. Plan Dnia

-do południa: bieg patrolowy w terenie z elementami harcerskiej metodyki, rozwijający harcerskie umiejętności.
-po południu: plażowanie, kąpiel, gry sportowe, praca w zastępach, przygotowywanie się do zdobywania sprawności.
– wieczorem: ognisko podsumowujące dzień.

Alternatywa dla wycieczki do Lidzbarka – gry sportowe, kąpiel.

 

 

Czuwaj!

phm. Robert Komoń