Rozkaz L8/2015

Szklana Huta 3.08.2015

Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska
im. Zawiszy Czarnego                                                                                 

                                                                               

Rozkaz L8/2015

Druhny i Druhowie!    

Kolejny dzień obozowy spędzimy , poza spędzeniem czasu nad morzem , na pracy harcerskiej. Będzie również okazja na zaliczenie sprawności , szczególnie tych , które są potrzebne do stopnia. Informuję ,że na tegorocznym obozie bieg zaliczeniowy na stopnie odbędzie się w czwartek po południu.

1.Stopnie , sprawności odznaki specjalistyczne. Na wniosek Rady Drużyny otwieram próby, na stopień ochotniczki : dh. Julii Nojek , dh. Mai Jendraszek , dh. Weronice Gmurek

na sprawności: * sobieradek obozowy – dh. Mai Jendraszek , dh. Beniaminowi Okońskiemu , dh. Zosi Kurek , dh. Julii Nojek
* łazik – dh. Zosi Kurek . dh. Julii Nojek
* obserwator – dh. Zosi Kurek , Weronice Gmurek , dh. Beniaminowi Okońskiemu , dh. Mai Jendraszek , dh. Julii Nojek                                                                                                                                          * higienist(ka)a – dh. Beniaminowi Okońskiemu , dh. Mai Jendraszek , dh. Julii Nojek
* ognik – dh. Zosi Kurek , dh. Julii Nojek , dh. Mai Jendraszek
** mistrz ognisk – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
** lilia i koniczyna – dh. ochotniczce Beacie Śliwie
*** dowódca warty – dh. ochotniczce Beacie Śliwie

Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawności :
** sanitariuszka – dh. ochotniczce Zuzannie Śliwie 

 

2.Służba
Służbę w dniu dzisiejszym pełni Zastęp I ,, Lisy ” . Zastępowy służbowy – dh. ochotniczka Beata Śliwa.

3.Plan dnia
przed południem – kąpiel i plażowanie
po południu – gra terenowa – bieg na orientację
wieczorem – realizacja sprawności , ognisko obrzędowe

 

 

Czuwaj !
pwd. Mariusz Gmurek HR