Rozkaz Specjalny L3/2011

Żyrardów 01.08.2011

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów
77 Mazowiecka DH im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz Specjalny L3/2011

 

Druhny i Druhowie!

 

31 lipca 1944 roku czołowe jednostki wojsk radzieckich dotarły na wschodni brzeg Wisły, na warszawską Pragę. Wtedy też podjęto ostateczną decyzję, że w dniu 1 sierpnia 1944 roku w ramach Akcji Burza, Warszawa pod dowództwem płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” stanie do walki z wojskami hitlerowskimi. Cel był bardzo jasny, przejąć władzę nad stolicą okupowanej Polski, zanim wkroczą do niej wojska radzieckie. Naprzeciw doskonale wyekwipowanego Wermachtu stanęli żołnierze Armii Krajowej, którzy prócz wielkiego hartu ducha i woli walki tylko w nielicznych przypadkach przypadkach mogli się pochwalić jakimkolwiek uzbrojeniem. Mimo ogromnych rozbieżności w uzbrojeniu, wyszkoleniu i ogólnej liczbie wojsk po obu stronach barykad na niekorzyść AK, Powstanie trwało aż 63 dni. Oddajmy cześć wszystkim bohaterom którzy oddali swe życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Swoje myśli w szczególny sposób skierujmy w stronę naszych braci harcerzy z batalionów Zośka, Parasol oraz Wigry, którzy 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 stanęli do Powstania.

 

1 sierpnia dla 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej to zawsze data wyjątkowa, zaś w tym roku los spowodował, że jest to dzień szczególny podwójnie. Z jednej strony oddajemy cześć Warszawskim Powstańcom, z drugiej strony Rada Drużyny podjęła decyzję dużej wagi, która będzie stanowić o naszych dalszych losach.

 

1. Stopnie, Sprawności, Odznaki specjalistyczne

 

1.1 Na wniosek Rady Drużyny odwołujemy z funkcji drużynowego dh phm Roberta Komonia.

1.2 Na wniosek Rady Drużyny mianujemy na funkcję drużynowego dh pwd Mariusza Gmurka.

1.3 Na wniosek Rady Drużyny w uznaniu szczególnych zasług, pośmiertnie mianujemy na funkcję honorowego drużynowego dh phm Roberta Komonia.

 

Czuwaj!
Rada Drużyny 77 MDH