Rozkaz Specjalny L3/2015

Budy Stare 22.11.15

Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu
77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego

 

Rozkaz Specjalny L3/2015

Druhny i Druhowie 

Są takie momenty w życiu człowieka , które pamięta się przez całe życie. Dla druhny i druha z naszej drużyny ta listopadowa noc będzie właśnie takim momentem. Dostąpią oni zaszczytu złożenia przyrzeczenia harcerskiego i otrzymania najważniejszej odznaki harcerskiej wzorowanej na najwyższym odznaczeniu wojskowym orderze – Virtuti Militari. Pamiętajcie, że krzyż harcerski otrzymuje się tylko raz w życiu. Noście go dumnie.

1.Stopnie ,sprawności odznaki specjalistyczne.

Na wniosek Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia
– dh. ochotniczkę Katarzynę Wilk
– dh. młodzika Szymona Przybysza

 

Czuwaj
pwd. Mariusz Gmurek HR