11 listopad – Święto Niepodległosci

W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co ostatecznie doprowadziło do trzech rozbiorów Polski i wymazania naszego kraju z map Europy.  Ostatni trzeci rozbiór nastąpił w roku 1795 i od tego momentu przez 123 lata Polacy znajdowali się pod zaborami.  Aż do 1918 roku nie posiadaliśmy własnego państwa, zdani na łaskę i niełaskę trzech zaborców: Prus, Rosji i Austro-Węgier. W 1914 roku doszło do wybuchu Pierwszej Wojny Światowej… Polacy znaleźli się w ciężkim położenie, bo często musieli strzelać do siebie, stojąc po przeciwnych stronach okopów. W wojnie jednak upatrywali szansę na odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w twierdzy magdeburskiej. W trzy dni później rada rozwiązała się, przekazując Piłsudskiemu pełną władzę w Państwie. Tak rozpoczęło się odrodzenie Państwa Polskiego. Na cześć tamtych dni 11 listopada jest najważniejszym świętem narodowym w Polsce.

Święto Niepodległości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *